SÀN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT - NHẬT TAMURA

  CHỢ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT - NHẬT TAMURA

  CÁC ĐƠN VỊ ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

  ĐƠN VỊ ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

  NĂM LIÊN KẾT

  2018

  2019

  2020

  TÊN TỔ CHỨC LIÊN KẾT

  HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - NHẬT BẢN TP.HCM

  CLB NÔNG DÂN TỶ PHÚ - HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẾN TRE

  HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – NHẬT BẢN TỈNH BẾN TRE

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

  HỘI HỮU NGHỊ NHẬT BẢN – VIỆT NAM THÀNH PHỐ OSAKA

  CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO – TRUNG TÂM PTVL PHÍA NAM HITECO

  JETRO – Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản tại TP.HCM

  TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MAI & ĐẦU TƯ TP.HCM

  BRAIN WORKS ASIA – Tập đoàn kết nối và hợp tác kinh doanh Việt Nam – Nhật Bản

  JBAH – Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM