SÀN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT - NHẬT TAMURA

  CHỢ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT - NHẬT TAMURA

  Trang Sức

  CÔNG TY XYZ

 • Thứ hai, 11:42 Ngày 27/05/2019
  • Tên Chủ doanh nghiệp: ……………………………………..
  • Tên doanh nghiệp: …………………………………………..
  • Địa chỉ: ……………………………………………………...
  • Số điện thoại liên lạc: ……………………………………….
  • Email: ……………………………………………………….
  • Website: …………………………………………………….
  • Lĩnh vực, ngành nghề: ……………………………………..
  • Năm thành lập, năm bắt đầu hoạt động: ……………………
  • Vốn điều lệ: …………………………………………………
  • Vốn hoạt động thực tế: ………………………………………
  • Nhân công (số lượng nhân viên làm việc): ………………….
  • Doanh thu trung bình 1 năm: ………………………………..
  • Mô tả thêm về sản phẩm, dịch vụ: ……………………...........
  • Ý kiến, nguyện vọng, điều mong muốn: …………………….

  …..,ngày…tháng…năm…

  Bài viết liên quan