SÀN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT - NHẬT TAMURA

    CHỢ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT - NHẬT TAMURA

    Doanh nghiệp

  • CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ GIAO LƯU DOANH NHÂN – DOANH NGHIỆP VIỆT NHẬT TAMURA
    • CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ GIAO LƯU DOANH NHÂN – DOANH NGHIỆP VIỆT NHẬT TAMURA

      Sau khi Sàn Giao Dịch vận hành, hoạt động, Ban Điều Hành Sàn Giao Dịch sẽ hiểu vể nhu cầu, nguyện vọng, những điều mong muốn của khách hàng Việt Nam, khách hàng Nhật Bản. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ tổ chức các Chương trình cà phê giao lưu Việt Nhật giúp cho doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp Nhật Bản. .